Hoạt động của trường / Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động trải nghiệm là một cách học thông qua thực hành, với quan niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên những đánh giá, phân tích trên những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có. Như vậy, thông qua các hoạt động trải nghiệm, trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng từ đó hình thành những năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm.
Sáng ngày 29/9/2023 Trường mầm non tổ chức Chương trình Vui Tết trung thu cho trẻ trong nhà trường
Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 21938