Về đội ngũ giáo viên

Đăng lúc: 19:40:26 03/12/2021 (GMT+7)

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 42 đồng chí, trong đó: Cán bộ quản lý 3 đồng chí đạt trình độ trên chuẩn; giáo viên 29 đồng chí đạt trình độ chuẩn 100%, đạt trình độ trên chuẩn 22 đồng chí=75,8%; nhân viên: 10 đồng chí (trong đó 01 nhân viên kế toán đạt trên chuẩn, 07 nhân viên nấu ăn, 02 nhân viên bảo vệ);

 
Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 21938