Tập huấn chuyên đề năm 2022 - 2023

Ngày 23 và ngày 24/9/2022 PGD&ĐT huyện Cẩm Thủy tổ chức chuyên đề Hướng dẫn thực hiện chương trình sau sửa đổi và bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL và GVMN năm 2022

Tập huấn chuyên đề năm 2022 - 2023
Họp BCH và họp phụ huynh của các nhóm lớp
Công tác chuẩn bị chào đón năm học mới 2022 - 2023
Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 21938